Helaas geen reünie dit jaar

Helaas geen reünie dit jaar

Door alle gebeurtenissen rond het Corona is het niet mogelijk een reünie te houden. Jammer, maar begrip daarvoor en respect voor iedereen in de vitale beroepen. We richten ons voorlopig op de winter van 2021 in Galtür.